Det bästa sättet att påbörja en ny arbetssäsong är genom att inleda med en rolig aktivitet och ett trevligt möte där man får umgås med både nya som gamla arbetskollegor samtidigt som man samtalar om vad som ska komma. Detta är något som många medarbetare skulle föredra, men dessvärre är det inte alla företag som erbjuder en sådan aktivitet inför den nya terminen.

Varför det är på det viset kan bero på många olika faktorer. Kanske finns det inte tillräckligt med engagemang i företaget, andra kanske anser att man redan har för mycket att stå i, så att man inte har tid över för att anordna och planera in en kick-off. Medan somliga kanske bara inte har ekonomin för det då en kick-off kan kosta mycket beroende på vad för aktivitet som planeras.

Om en kick-off inte sker på grund av ekonomiska skäl kan det vara en idé att låna pengar till aktiviterer då denna tillställning oftast gynnar ett företag och arbetsmiljön mer än vad man tror.

Att anordna en kick-off är som att visa uppskattning inför det hårda arbete som teamet gör tillsammans med en samtidigt som man skapar en samhörighet inom gruppen. Skulle man exempelvis bestämma sig för att gå ut och äta middag tillsammans då kan man förvänta sig att det kommer att kosta ungefär 600 kr per person.

En kick-off kan egentligen vara vilken aktivitet som helst, det gäller därför att välja en som man vet att de flesta i gruppen kommer att tycka om. Gör man inte detta finns det en risk att det blir en riktig flopp, vilket bara kommer att skapa en stel och dålig stämning när det är meningen att det ska vara trevligt och kul. En idé kan därför vara att låta teamet rösta fram ett förslag på vad de tycker vore roligt att göra ihop och på så sätt få till en lyckad kick-off.