Efter långledighet och mot nya årstider är det vanligt att verksamheter får många nya ansikten som ska placeras in i olika team och som ska lära känna alla andra i gruppen, samtidigt som de ska lära sig om företagets visioner och mål inför den kommande säsongen. Då kan det vara en god idé att anordna en kick-off för att lätta på stämningen och införa en trevlig aktivitet som alla på arbetsplatsen kommer att uppskatta.

Har man aldrig gjort detta tidigare kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att lyckas med en bra kick-off, men det finns några knep som kan hjälpa till på traven.

Det första är att planera noga inför mötet och att ha struktur. Beroende på om alla i teamet känner varandra sedan tidigare eller ej bör man planera noga var man arrangerar eventet. Försök hålla dig till en lätt tillgänglig plats med hemtrevlig miljö. När du väl hittat en lämplig lokal är det på tiden att du börjar planera vidare så du får en tydlig bild av hur din kick-off kommer att se ut.

Meningen med en kick-off är att ge alla en helhetsbild angående det nya projektet, vilka visioner man har, vad som förväntas av var och en och vilka man kommer att samarbeta med. Det gäller att du som ledare/chef ska skapa förtroende för ditt team. Därför är det viktigt att du har ett fast grepp om det hela.

För att alla ska förstå vad det nya projektet kommer att innebära är det viktigt att man är så tydlig som möjligt. Men låt även teamet få en chans att lära känna varandra och bolla idéer kring vad de tänker och tycker angående projektet. Det är viktigt att alla får känna sig delaktiga.

Lyckas du med allt detta, så har du fått till en bra Kick-Off!