Varje företag som jobbar i lag måste då och då utveckla gruppgemenskapen som finns på arbetsplatsen, kanske främst när det sker förändringar eller om det är en dålig stämning mellan några personer. För att utveckla gemenskapen kan det vara värt att testa på teambuilding.

Teambuilding är aktiviteter och övningar som hjälper till att föra samman olika personer som ingår i en arbetsgrupp. Syftet är att alla ska få en tydlig helhetsbild över vilken plats man har i teamet men också att den rollen man har är viktig för projektet. Alla ska vara delaktiga och ingen ska känna sig sämre än någon annan eller bli utfryst, då alla är lika betydelsefulla för projektets ändamål.

För att lyckas få till denna känsla är det viktigt att man som ledare är tydlig med vem som har hand om vad i teamet och vad som förväntas av varje enskild individ. På så sätt är det lättare att undvika konflikter i arbetsgruppen då alla har en egen uppgift att vara fokuserad på. Lägger man även energi på att ha teambuildingsövningar tillsammans med alla i arbetslaget skapar man på så sätt en starkare sammanhållning i gruppen, vilket både är bra för företaget och arbetsmiljön, då det ökar trivseln på arbetsplatsen.

För att lyckas med teambuilding gäller det att se över tre större faktorer vilket är att förstå vad för behov gruppen har, hur öppna man är med varandra och om man har förståelse för varandras olikheter. Finns inte någon av dessa krävs det att man tar reda på varför det är på det viset. Vad är det som behöver utvecklas? Vad fungerar bra och vad fungerar sämre i gruppen just nu? Beroende på vad teamet upplever är ett problem kan man behöva testa på flera olika övningar för att få en bättre sammanhållning och kemi i gruppen.